Türkiyenin İlk ve En Büyük Otomatik Kapı Üreticisi
Kurumsal HakkımızdaMarkalarımızBasında Biz Referanslar Ürünlerimiz
Üretim Panel Çekme Hattımız Sac Dilme ve Abkant Mikro delik ve Kesme Kalıplarımız Elektrostatik Toz Boya Kaynakhane Seksiyonel Panel ve Ray Hazırlık Fotoselli Kapı Üretimi Kalite Yönetim Sistemimiz Galeri Fotoğraflar Videolar Market Yedek Parça Servisler Kullanım Klavuzları Montaj Klavuzları Garanti Koşulları Sık Sorulan Sorular Dökümanlar Kataloglarımız Garanti Belgesi Marka Tescil Belgeleri Tsek Belgesi Kalite Yönetim Sertifikaları CE Belgeleri Ürün Sertifikaları ExportKariyerİletişim

Trafo Havalandırmalı Koruma Kapıları

Trafo Havalandırmalı Koruma Kapıları
Trafo merkezlerinde çok büyük ölçülü trafoların korunmasında ayrıca hava alması için ısınma bölge hizasında menfezlere sahip,dışarıdan su kaçmaya izin vermeyen, oldukça geniş ve yüksek ebatlı kapılardır.Üst kısımda sehim makara sistemi standart hale getirilmiştir. Fırtına ve doğal afet durumlarında kapının yerinden kurtulup trafoya zarar vermemesi için kapı ardında özel koruyucu konstrüksüyona sahiptir.


·        Montaj noktalarında bulunan demir kaplama ve benzerimalatlar yüklenici tarafından sökülecektir.

·        Tüm parçalar istenilen RAL renginde birincikalitede polyester elektrostatik fırın boya ile boyalı olacaktır.

·        Gövde taşıyıcı sistem en az 10 mm plakadanseçilmiş, tek parçada tasarlanmış, mukavemeti artırmak amacı ile en az ikiyerden bükülmüş, rulmanlara bağlantı yapılabilmesi için üzerinde bağlantıkanalı hazırlanmış, bina duvarına temasta kolaylık olması için tij deliklerihazırlanmış, kapının ani duruş ve kalkışlarında bina duvarına titreşimvermeyecek şekilde uzunluğu hesaplanmış bir tasarıma sahip olmalıdır.

·        Kapılarda 1,2 mm et kalınlığında tek cidarlıyüzeyler özel bombe form verilerek mukavemet kazandırılmış, en az 130 mmgenişliğinde,  bina içerisine sugeçirmeyecek şekilde yağmur yağdığında suyu üzerinden akıtarak aşağıya kaydıracak biçimde, minimum (50 + 50 )100-gr/m2 galvaniz kaplanmış ve ST 37 kalitede çelik kepenkpanelinden imal edilecektir.

·        Kapılarda kullanılacak olan özel kılavuzprofiller 2 mm kalınlıkta minimum ( 50 + 50 ) 100 – gr/m2 galvanizkaplanmış ST 37 kalitede en az 200 mm genişliğinde malzemeden imal edilecektir.

·        Bu özel kılavuz profillerinde izolasyonamaçlı (su, toz vb.) özel sert plastik profil lastikleri monte edilecektir.

·        Montaj sırasında özel kılavuz profiller 100 x100 x 4 mm profile kaynatılacak ve çelik dübeller saplama gibi malzemeleryardımı ile montajlanacaktır.

·        Tambur üzerine monte edilecek ilk lamelmaksimum 50 cm aralıklarla M6 çaplı vidalar kullanılarak veya kaynak ile birleştirilecektir.

·        Kapı panelleri her iki yönden rüzgara karşıdesteklenmiş çelik çubuklar ile döşenecektir.

·        Kapı alt kısmında emniyet fotoseli bulunacaktır.

·        Trafonun hava alması için, yerden 3 metreyüksekliğe kadar kapı alt panelleri üzerine 3 mm’den daha az çapta delikleraçılacaktır.

·        Panel kenarlarına iki panelin birbirindenayrılmaması için panellerin sağ ve sol yanlarına tapa konulacaktır.

·        Kapılarda kullanılan alt etek profili ikiparçadan oluşacak olup, 1. Parça olan nallık profili, 1,20 mm et kalınlığındatek cidarlı özel form verilerek mukavemet kazandırılmış, minimum (50 + 50 )100-gr/m2 galvaniz kaplanmış ve ST 37 kalitede çelik saçtan imaledilecek olup 2. Parça olan nallık köşebendi ise 40 x 60x 2,5 profillerin, minimum( 50 + 50 ) 100 – gr / mm2 galvaniz kaplanmış malzemeden imaledilecektir.

·        Nallık profilinin yere basan kısmında izolasyonamaçlı ( su, toz vb) zemine basacak olan nallık lastiği monte edilecektir.

·        Kapı üst bölgesi yağmur suyunun trafoiçerisine girmesini engelleyecek bir tasarım ile kapatılacaktır.

·        Mevsim normalleri dışındaki bir fırtınadadahi, kapı panellerinin kapı oluklarından çıkmasını engelleyecek 40 x 80 x 2,5ebatlarındaki dikme destek profilleri minimum (50 + 50 ) 100-gr/m2galvaniz kaplanacak ve montajı yapılacaktır. Bu profiller kapının genişliğinegöre 3 metrede bir dikme olacak şekilde, büyük kapılarda 2 ya da daha çok dikmeyapılarak uygulanacaktır. Bu destek profilleri kapıdan bağımsız olmalı veistenildiği takdirde sökülebilmelidir.

·        Bu kapılarda düşük devirli ve zinciraktarmalı motor kullanılacak olup, normal kapı ağılığının % 60 fazlasını rahatbir şekilde açılıp kapanmasını sağlayacak şekilde uygun motoru seçmek yüklenicisorumluluğunda olacaktır.

·        Motor silindirik kesitte olup, monat şasesive dişli çarkına yatay veya dikey olarak monte edilmiş olacaktır.

·        Kepenkler içeriden buton ve dışarıdan uzaktankumanda ile çalışacaktır.

·        Elektrik kesilmesi durumunda manuel açılmayıve kapatmayı sağlayacak sistem bulunacaktır.

·        Buton yerden 1.50 metre yüksekliktekonumlandırılacaktır.

·        Motoru kontrol eden üniteye, istenildiğitakdirde her türlü elektronik opsiyon ilave edilebilmelidir.

·        Motor gövdesi üzerinde teknik verileri belliedecek şekilde etiketler olacaktır.

·        Tambur için (165 mm - 215 mm) x  (5 mm - 8 mm) çapında boru profilkullanılacaktır.

·        Bu profil başına SN 510 rulman boru başıyapılacaktır. Rulman boru başı dış çapı 140 x 10 mm olacaktır. Aynı zamandarulman gres yağlama sistemi ile ve kapak ile dış etkenlerden koruma altınaalınmış olacak şekilde seçilmelidir.

·        Montaj işçiliği için yüksekte çalışabilirbelgeli personel çalıştırılacaktır.

·        Montaj noktasına elektrik tesisatı çekimiidare tarafından yaptırılacaktır.

 

Sehimmakara sistemi

·        Kapı makara mekanizması sehim yükünütaşıyacak güçte aynı zamanda tambur milinin düşmelere karşı emniyete alacak pozisyondatasarlanmalıdır.

·        Kapının aşağı ve yukarı hareketlerinde kepenkpanellerinin makara tamburuna teması, kepenk alt contasının yere temasındanyere en az 3,00 metre aşağıda ve yukarıda pozisyonlarında sağlanmalıdır.

·        Makara gövdesi çelik kalın lamalı saclardanen az 5 mm olmalı, en az 4 yerden yataklanmalı, kiriş kısma montajında 8 mmplaka ile duvara tij civatalar ile sabitlenmelidir.

·        Sehim makarası sarmal kapı yukarıdatoplandığında kapı panellerine temas etmemelidir.

·        Sehim makarası fırtınalı havalarda kapınınçalıştırılması halinde bile titreşim yapmamalı, bina kirişine etki etmemelidir.

·        Makara malzemesi kauçuk türü sert ve esnekbir alaşımlı malzemeden üretilmiş olmalı kapı panellerine temas ettiği andayüzeylere zarar vermemelidir.

·        Sehim makarası kaynaklı birleştirmelerdenoluşmalı, gelen yük anında esneme yapmadan fonksiyonu yerine getirmelidir.

·        Makara elektrostatik toz boya ileboyanmalıdır. Boya öncesi tüm yüzeyleri fosfatlanarak boyanın malzemeye yapışmakalitesi arttırılmalıdır.

·        Makara sistemi tamamen mekanik olmalı,herhangi bir elektrik motoru ya da ikinci bir sistem ile koordineçalışmamalıdır.


·        Elektrik kesilmelerinde ya da manuelkullanımlarda kapı operatörü makaraya müdahale etmeden sistem çalışırolmalıdır.